הגדה לפסח ענתיק
אלבום בגודל 28X20 ס"מ בכריכה קשה החל מ 32 עמודים

ניתן לדפדף בהגדה בעזרת החצים מימין ומשמאל