top of page

 

תשובות לשאלות נפוצות

 

שאלה: איזה סוגי אלבום ניתן להזמין במערכת?

תשובה: סוגי האלבומים נקבעים על-ידי ספק התוכנה ומוצגים במסך 'בחירת סוג אלבום' |
כאשר יוצרים אלבום חדש. סוגי אלבומים נבדלים בדרך-כלל בגודל, באוריינטציה (דפים 'שוכבים' או 'עומדים') ובסוג הכריכה.

שאלה: לפי מה נקבע מספר העמודים באלבום?

כאשר האלבום נוצר באמצעות 'אשף יצירת האלבום', במסך קביעת העיצוב ההתחלתי ניתן לבחור את מספר העמודים באלבום.
ברירת המחדל היא מספר העמודים הנכלל במחיר של אלבום בסיסי אבל ניתן לשנות אותו לכל מספר אחד מתוך האפשרויות המוצגות.
המערכת תציע לך מספר מומלץ של עמודים, בהתאם לסוג העיצוב שבחרת,
ואם תבחר מספר גדול יותר של עמודים כיוון שכמות התמונות שלך אינה מוכלת באלבום בסיסי מחיר האלבום יעלה בהתאם.
בכל מקרה, ניתן להוסיף או למחוק עמודים מתוך המסך הראשי בשלב עריכת האלבום על-ידי שימוש בכפתורי 'הוסף דף' ו 'מחק דף' מעל רשימת הדפים.

 

שאלה: האם אוכל לשנות רקע שבחרתי ב 'אשף יצירת האלבום'?

תשובה: , אפשר לשנות כל בחירה שנעשתה בשלב יצירת האלבום.
כדי לשנות רקע יש לסמן את העמוד המבוקש, ללחוץ על 'כלי עבודה – רקעים' ולגרור רקע אל העמוד.
אם ברצונך לשנות רקע זה לכל העמודים באלבום, לחץ עם העכבר הימני על שטח ריק על הדף ובחר ב 'העתק רקע'.
לחץ שוב עם העכבר הימני על שטח ריק ובחר ב 'הדבק רקע על כל הדפים'. להסבר מפורט יותר אנא ראה פרק 'רקעים'.

 

שאלה: למה התמונות שלי חתוכות?

תשובה: כברירת מחדל, התמונות נחתכות לפי גודל השטח המיועד להן, ואפשר לשנות זאת על-ידי בחירת התמונות ולחיצה על כפתור 
על-ידי בחירת התמונה ולחיצה על כפתור 'התאם גודל' המופיע תחת כפתורי עריכה כלליים.
להסבר מפורט יותר אנא ראה פרק 'שיבוץ, חיתוך ומיקום תמונות'.

 

שאלה: האם ביכולתי להוסיף לאלבום תמונות חדשות אחרי סיום 'אשף יצירת האלבום'?

תשובה: כן. כאשר האלבום פתוח במסך הראשי, עליך ללחוץ על כפתור ה'+' המופיע
מעל רשימת התמונות בצד השמאלי של המסך ולבחור את התמונות שברצונך להוסיף.

 

שאלה: האם ביכולתי להוסיף תמונות נוספות לאלבום לאחר שסיימתי את 'אשף יצירת האלבום'?

תשובה: כן .כשהאלבום פתוח במסך הראשי , לחץ על הכפתור '+' הממוקם מעל רשימת התמונות
בצד השמאלי של המסך ובחר בתמונות שאותם ברצונך להוסיף. 

 
 

 

bottom of page