top of page

מחירון אלבום קלאסי עומד

לקבלת מחיר לאלבום  בכריכה רכה,

נא לטלפן :072-2700111

 

מספר עמודים            מחיר רגיל                       
                             בכריכה קשה                        

         32                      168 ש"ח  
         36                      180 ש"ח   
         40                      192 ש"ח   
         44                      204 ש"ח   
         48                      212 ש"ח   
         52                      228 ש"ח  
         56                      240 
ש"ח   

         60                      252 ש"ח  
         64                      264 ש"ח  
         68                      276 ש"ח  
         72                      296 ש"ח   
         76                      300 ש"ח  
         80                      312 ש"ח  
         84                      324 ש"ח  

         88                      336 ש"ח   
         92                      348 ש"ח   
         96                      360  ש"ח  

מבצע -  דמי חנוכה
100 ש"ח מתנה 
 לכל אלבום
 מדגם קלאסי עומד 
 לקבלת החיוב הסופי נא
 להפחית 100 ש"ח מהטבלה 
 

מחירון אלבום קלאסי ספירלה

לקבלת מחיר לאלבום  בכריכה רכה,

נא לטלפן :072-2700111

 

מספר עמודים            מחיר רגיל                       
                             בכריכה קשה                        

         32                      168 ש"ח  
         36                      180 ש"ח   
         40                      192 ש"ח   
         44                      204 ש"ח   
         48                      212 ש"ח   
         52                      228 ש"ח  
         56                      240 
ש"ח   

         60                      252 ש"ח  
         64                      264 ש"ח  
         68                      276 ש"ח  
         72                      296 ש"ח   
         76                      300 ש"ח  
         80                      312 ש"ח  
         84                      324 ש"ח  

         88                      336 ש"ח   
         92                      348 ש"ח   
         96                      360  ש"ח  

מבצע -  דמי חנוכה
100 ש"ח מתנה 
 לכל אלבום
 מדגם קלאסי ספירלה
 לקבלת החיוב הסופי נא
 להפחית 100 ש"ח מהטבלה 
 

מחירון אלבום פנורמי בנוני

לקבלת מחיר לאלבום  בכריכה רכה,

נא לטלפן :072-2700111

 

מספר עמודים            מחיר רגיל                       
                             בכריכה קשה                        

         32                      168 ש"ח  
         36                      180 ש"ח   
         40                      192 ש"ח   
         44                      204 ש"ח   
         48                      212 ש"ח   
         52                      228 ש"ח  
         56                      240 
ש"ח   

         60                      252 ש"ח  
         64                      264 ש"ח  
         68                      276 ש"ח  
         72                      296 ש"ח   
         76                      300 ש"ח  
         80                      312 ש"ח  
         84                      324 ש"ח  

         88                      336 ש"ח   
         92                      348 ש"ח   
         96                      360  ש"ח  

מבצע -  דמי חנוכה
100 ש"ח מתנה 
 לכל אלבום
 מדגם פנורמי בנוני 
 לקבלת החיוב הסופי נא
 להפחית 100 ש"ח מהטבלה 
 

מחירון אלבום רבועי בנוני 

לקבלת מחיר לאלבום  בכריכה רכה,

נא לטלפן :072-2700111

 

מספר עמודים            מחיר רגיל                       
                             בכריכה קשה                        

         32                      168 ש"ח  
         36                      180 ש"ח   
         40                      192 ש"ח   
         44                      204 ש"ח   
         48                      212 ש"ח   
         52                      228 ש"ח  
         56                      240 
ש"ח   

         60                      252 ש"ח  
         64                      264 ש"ח  
         68                      276 ש"ח  
         72                      296 ש"ח   
         76                      300 ש"ח  
         80                      312 ש"ח  
         84                      324 ש"ח  

         88                      336 ש"ח   
         92                      348 ש"ח   
         96                      360  ש"ח  

מבצע -  דמי חנוכה
100 ש"ח מתנה 
 לכל אלבום
 מדגם רבועי בנוני 
 לקבלת החיוב הסופי נא
 להפחית 100 ש"ח מהטבלה 
 

מספר עמודים            מחיר רגיל                       
                             בכריכה קשה                        

         32                 420  ש"ח  
         36                 444  ש"ח   
         40                 468  ש"ח   
         44                 492  ש"ח   
         48                 516  ש"ח   
         52                 540  ש"ח  
         56                 564  
ש"ח   

         60                 588  ש"ח  
         64                 612  ש"ח  
         68                 636  ש"ח  
         72                 660  ש"ח   
         76                 684  ש"ח  
         80                 708  ש"ח  
         84                 732  ש"ח  

         88                 756  ש"ח   
         92                 780  ש"ח   
         96                 804  ש"ח  

לקבלת מחיר לאלבום  בכריכה רכה,

נא לטלפן :072-2700111

 

מחירון אלבום ריבועי גדול

מבצע -  דמי חנוכה
200 ש"ח מתנה 
 לכל אלבום
 מדגם ריבועי גדול 
 לקבלת החיוב הסופי נא
 להפחית 200 ש"ח מהטבלה 
 

מחירון אלבום פנורמי  גדול

לקבלת מחיר לאלבום  בכריכה רכה,

נא לטלפן :072-2700111

 

מספר עמודים            מחיר רגיל                       
                             בכריכה קשה                        

         32                 420  ש"ח       
         36                 444  ש"ח       
         40                 468  ש"ח       
         44                 492  ש"ח       
         48                 516  ש"ח       
         52                 540  ש"ח       
         56                 564  
ש"ח       

         60                 588  ש"ח       
         64                 612  ש"ח       
         68                 636  ש"ח       
         72                 660  ש"ח       
         76                 684  ש"ח       
         80                 708  ש"ח       
         84                 732  ש"ח       

         88                 756  ש"ח       
         92                 780  ש"ח       
         96                 804  ש"ח       

מבצע -  דמי חנוכה
200 ש"ח מתנה 
 לכל אלבום
 מדגם פנורמי גדול 
 לקבלת החיוב הסופי נא
 להפחית 200 ש"ח מהטבלה 
 

מחירון אלבום פנורמי  קטן 

לקבלת מחיר לאלבום  בכריכה רכה,

נא לטלפן :072-2700111

 

מספר עמודים            מחיר רגיל                       
                             בכריכה קשה                        

         32                 120  ש"ח       
         36                 126  ש"ח       
         40                 132  ש"ח       
         44                 138  ש"ח       
         48                 144 ש"ח       
         52                 150  ש"ח       
         56                 156  
ש"ח       

         60                 162  ש"ח       
         64                 168  ש"ח       
         68                 174  ש"ח       
         72                 180  ש"ח       
         76                 186  ש"ח       
         80                 192  ש"ח       
         84                 198  ש"ח       

         88                 204  ש"ח       
         92                 210  ש"ח       
         96                 216  ש"ח       

מבצע -  דמי חנוכה
60 ש"ח מתנה 
 לכל אלבום
 מדגם פנורמי קטן
 לקבלת החיוב הסופי נא
 להפחית 60 ש"ח מהטבלה 
 

מחירון אלבום ריבועי קטן 

לקבלת מחיר לאלבום  בכריכה רכה,

נא לטלפן :072-2700111

 

מספר עמודים            מחיר רגיל                       
                             בכריכה קשה                        

         32                 120  ש"ח       
         36                 126  ש"ח       
         40                 132  ש"ח       
         44                 138  ש"ח       
         48                 144 ש"ח       
         52                 150  ש"ח       
         56                 156  
ש"ח       

         60                 162  ש"ח       
         64                 168  ש"ח       
         68                 174  ש"ח       
         72                 180  ש"ח       
         76                 186  ש"ח       
         80                 192  ש"ח       
         84                 198  ש"ח       

         88                 204  ש"ח       
         92                 210  ש"ח       
         96                 216  ש"ח       

מבצע -  דמי חנוכה
60 ש"ח מתנה 
 לכל אלבום
 מדגם ריבועי קטן
 לקבלת החיוב הסופי נא
 להפחית 60 ש"ח מהטבלה 
 

מחירון אלבום ריבועי קטן

דגם ריבועי קטן 14X14 ס"מ, 32 עמודים, בכריכה קשה

מחיר רגיל 86 ש"ח, מחיר מבצע 39 ש"ח לאלבום יחיד

מדגם זה ניתן לרכוש רק בזוגות

bottom of page